in ,

SenangSenang KerenKeren NgakakNgakak SedihSedih TakutTakut KagetKaget

Apa pengertian dongeng dalam bahasa sunda

Apa pengertian dongeng dalam bahasa sunda
Apa pengertian dongeng dalam bahasa sunda

Apa pengertian dongeng dalam bahasa sunda. Aku akan menulis penjelasannya menggunakan bahasa sunda halus, jika ada yang tidak mengerti tulis di kolom komentar.

Dongeng anu dipikaresep ku murang kalin (barudak) tara aya anu bener, kusabab carita rekaan anu ketelah bohong.

Maksad ngadongeng kanggo murang kalih nyaeta kanggo picontoeun atanapi kanggo pieunteungeun sangkan barudak tiasa ngabentenkeun mana laku lampah anu alus sareng lepat.

Baca : Contoh Dongeng Parabel Bahasa Sunda

Apa pengertian dongeng dalam bahasa sunda?

Naon anu disebat dongeng dina bahasa sunda?

Dongeng nyaeta carita rekaan atanapi khayalan dina wangun lancaran atanapi prosa.

Anu kalebet prosa aya dua, nya eta prosa bubuhan (dongeng sareng wayang), teras prosa modern (carpon sareng carpon)

Baca oge : Carpon Bahasa Sunda Sikabayan

Ciri-ciri dongeng, nyaeta:

Aya opat anu katelah ciri dongeng jaman baheula, nyaeta:

 1. Teu aya anu apal saha pangarangna
 2. Teu aya sumebarna
 3. Umumna carita karajaan
 4. Mangrupakeun carita rekaan (fiksi)

Rupi-rupi dongeng, nyaeta:

 1. Dongeng mistis/gaib nyaeta Myte
 2. Dongeng pahlawan nyaeta Sage
 3. Dongeng Sasatoan nyaeta Fabel
 4. Dongeng asal muasal tempat atanapi barang nyaeta Sasakala
 5. Dongeng kahirupan anu umumna janten ciri hiji tempat nyaeta Parabel

Baca oge :

 1. Contoh Wawangsalan
 2. Contoh Biantara
 3. Contoh Sisindiran

Yuk tulis komentar kamu