in , ,

NgakakNgakak TakutTakut SedihSedih SenangSenang KagetKaget KerenKeren

Sebutkan Ciri ciri Dongeng Bahasa Sunda

Ciri ciri Dongeng Bahasa Sunda
Ciri ciri Dongeng Bahasa Sunda

Sebutkan ciri ciri dongeng Bahasa Sunda. Sebelumnya aku pernah membuat penjelasan singkat tentang pengertian dongeng dalam bahasa sunda, silahkan di baca ya.

Contoh dongeng bahasa sunda yang populer adalah Si Kabayan Ngala Nangka, bercerita tentang orang yang jenaka dan selalu memiliki pemikiran berbeda dengan orang lain.

Ada dua prosa yang membentuk dongeng bahasa sunda, yaitu prosa buhun dan prosa modern, berikut contohnya:

  1. Contoh prosa buhun: cerita wayang
  2. Contoh prosa modern: novel dan carpon atau carita pondok

Ciri ciri Dongeng Bahasa Sunda

Ciri-ciri umum dina dongeng basa sunda, nyaeta:

  1. Miboga eusi anu mangrupa khayal atanapi carita rekaan, artinya: isinya berupa khayaan atau karangan belaka
  2. Mangrupa karya sastra dina wangun lancaran atanapi prosa, artinya: Berupa karya sastra wangun lancaran (prosa)
  3. Palaku dongeng bisa naon wae, umpamana jelema, banda, tutuwuhan, jeung sasatoan, artinya: Tokohnya bisa siapa saja, seperti orang, benda, tumbuhan, atau hewan
  4. Teu aya pangarangna, artinya: tidak ada pengarang resminya
  5. Disebarkeun ku lisan warga satempat, artinya: disebarkan melalui mulut ke mulut
  6. Caritana biasana pamohalan atanapi teu asup ku akal, artinya: Ceritanya tingkahlaku yang tidak masuk akal

Baca juga :

  1. Contoh Dongeng Parabel Bahasa Sunda
  2. Kumpulan kosakata bahasa Sunda

Itulah Ciri ciri Dongeng Bahasa Sunda, semoga bermanfaat. Mohon koreksi jika ada kesalahan, terima kasih sudah membaca.

Yuk tulis komentar kamu