in ,

SenangSenang SedihSedih NgakakNgakak KerenKeren KagetKaget TakutTakut

Contoh Dongeng Parabel Bahasa Sunda

Contoh Dongeng Parabel Bahasa Sunda
Contoh Dongeng Parabel Bahasa Sunda

Contoh Dongeng Parabel Bahasa Sunda. Aya loba mangrupa dongeng dina bahasa sunda, salah sahijina nyaeta dongeng parabel.

Dongeng nyaeta carita rekaan atanapi khayalan. Tong hilap aos oge anu kasebatna ciri-ciri dongeng, supados tambah ngartos.

Baca oge:

  1. Conto Warta Sunda
  2. Bobodoran Sunda Lucu Pisan

Dongeng Parabel Bahasa Sunda

Parabel nyaeta salah sahiji dongeng anu eusi caritana pikeun mapatahan ajaran agama, moral, atanapi kabeneran, sok ngagunakeun paumpamaan atanapi babandingan.

Artinya: Parabel adalah salah satu dongeng yang isi ceritanya untuk mengajarkan tentang agama, moral, atau kebaikan, menggunakan perumpamaan atau perbandingan.

Dongeng parabel sok ngagunakeun tokoh jalma anu mahiwal atanapi benten sareng anu sanes. Caritana pikaseurieun tur ngandung arti

Artinya: Dongeng parabel sering menggunakan tokoh masusia yang diluar nalar atau beda dari sifat manusia pada umumnya.

Biasana carita anu aya dina parabel mah loba pikaseurieun, tapi ngandung ajaran (atikan) sae sangkat dipikaharti.

Artinya: Biasanya cerita yang ada pada dongeng parabel banyak yang lucu (membuat tertawa) tetapi memiliki pelajaran yang baik agar dipahami.

Conto judul dongeng parabel

Berikut ini adalah conto judu dongeng parabel, nyaeta:

  1. Si Kabayan Ngala Nangka
  2. Si Kabayan Ngala Tutut
  3. Kisah Abu Nawas
  4. Malin Kundang Anak Durhaka
  5. Legenda Batu Menangis

Hatur nuhun ka sadayana anu tos ngabaca Dongeng Parabel Bahasa Sunda, mohon koreksinya karena bahasa sundaku tidak bagus.

Yuk tulis komentar kamu