in

KerenKeren SenangSenang NgakakNgakak SedihSedih KagetKaget TakutTakut

Dongeng sunda singkat sasatoan dan terjemahannya

Dongeng sunda singkat sasatoan dan terjemahannya
Dongeng sunda singkat sasatoan dan terjemahannya

Dongeng sunda singkat sasatoan dan terjemahannya. Pada dongeng ini aku ingin menceritakan kisah semut dan belalang.

Dina hiji mangsa, ayaa sakadang simeut keur nyanyi ngangge gitar dina handapeun tangkal kacambah, teu pati lila aya sakumpulan sireum leumpang ngaliwat. Terjemahannya: Pada suatu hari ada seekor belalang yang sedang bernyanyi di bawah pohon toge sambil menggunakan gitar, tidak lama datanglah segerombolan semut yang berjalan beriringan melewatinya

“Maraneh arek kamana, meni ngaleut bari baris tur rapih mawa pakakas?” Tumaros simeut bari ngagonjeng keun gitar na. Terjemahannya: “Kalian mau kemana, sampai berbaris rapih membawa alat-alat?” tanya belalang sambil memainkan gitarnya  

Baca juga: Kursi malas empuk milik Nara

“Neangan dahareun, kusabab teu pati lila deui rek usum hujan, engke hese neangannana deui,” jawab pangawal anu jadi patugas kaamanan siremum. Terjemahannya: “Mencari makanan, kerena sebentar lagi mau musim hujan, nanti sudah mencari makan jika musim hujan,” jawab pengawal yang menjadi keamanan para semut.

Kagiatan etateh terus wae di lakonan ku sireum dugi ka pinuhna dahareun di imah atawa guha sireum teh. Terjemahannya: Kegiatan itu berlangsung terus menesus, sampai rumahnya atau gua semut penuh dengan makanan. 

Beurang jadi peuting tur sabalikna, nya eta wae usum hujan teh kalakonan, sireum jeung gerombolan lainnya euweuh nu kaluar. Maranehna keur leleson sangkan kacumponan sagalana. Terjemahannya: Siang berganti malam, begitu juga sebaliknya, akhirnya musim hujan pun tiba. Semut tidak ada yang keluar. Semuanya sedang istirahat dan menikmati makanan yang banyak atau tidak kurang apapun.

Beda jeung simeut anu kalaparan, kusabab teu meunang dahareun. Rek meunang kumaha dan hiber hese, tur leuer. Terjemahannya: Berbeda dengan belalang yang kelaparan, sebab tidak mendapatkan makanan, bagaimana bisa dapat, terbang saja susah dan licin.

Simeut nu geus kalaparan pisan, ngarasa hariwang, “kumaha ieu euweuh dahareun, bisa-bisa urang paeh di dieu,” ceuk simeut ngomong dina hatena. Terjemahannya: Belalang yang sudah sangat lapar merasa khawatir, “bagaimana ini tidak ada makanan, bisa-bisa saya mati di sini,” belalang berbicara di dalam hatinya.

Aya oge kereteg dina hatena, sangkan kudu manggihan ka imah sireum, menta dahareun, tapi era. Terjemahannya: ada juga pikiran di dalam hatinya, untuk menemui semut, minta makanan mereka, tapi di merasa malu.

Saking lapar eta, manehna maksakeun, “Tulung, urang lapar teuboga dahareun, tulung!” gorowok simeut di hareupuen lawang imah sireum. Terjemahannya: Karena sudah sangat lapar, diapun memaksakan diri, “Tolong, saya lapar tidak punya makanan, Tolong!” teriak belalang di depan pintu rumah semut.

Baca juga: Apa pengertian keadilan

Kusabab lapar kacida, manehna teu kuat, tuluy wae pingsan, kasampak ku hiji siereum nu manggihan manehna, tuluy wae digarotong kunu laina di bawa ka jedo. Terjemahannya: Saking laparnya, dia tidak kuat, akhirnya pingsa, untung saja ada seekor semut yang melihat dan menggotong bersama yang lain dan memabawanya ke dalam.

Simeut di tulungan, diubaran, dibere dahareun sangkan sehat deui teu kalaparan. Terjemahannya: Belalang di tolong, diobati, diberi makan, agar segera lekas sembuh dan tidak kelaparan.

Dari gongeng sunda singkat sasatoan dan terjemahannya ini kita belajar, orang yang memupuk ilmu, atau belajar dengan rajin, maka kelak akan mendapatkan manfaatnya.

Baca juga: Kisah Nabi Yusuf AS Singkat

Tentunya dalam kisah ini, semut dapat merasakan manfaat bahwa dia tidak kelaparan ketika musim hujan, sedangkan belalang yang leha-leha tidak mengumpulkan makanan maka dia kelaparan.

Kenapa semut menolong, karena semut memiliki rasa empati, maka dia pun menolong belalang, begitu kita sesama manusia harus saling menolong.

Yuk tulis komentar kamu