in

SenangSenang KerenKeren NgakakNgakak SedihSedih KagetKaget TakutTakut

Pangalaman bahasa sunda liburan

Pangalaman bahasa sunda liburan
Pangalaman bahasa sunda liburan

Pangalaman bahasa sunda liburan, Teman-teman ini adalah karanganku pengalaman liburan ke rumah nenek dalam bahasa sunda halus. Ini aku buat untuk tugas sekolah.

Pangalaman Liburan ka kampung

Liburan ayeuna karaos pisan bingahna. Abdi diajak pun Bapa pelesir ka bumi nini Ciamis. Saleresna parantos lami abdi henteu silaturahmi ka diyeu. Janten ieu kasempetan tiasa pependak sareng nini.

Tabuh dalapan enjing abdi angkat sareng pun Bapa ti bumi. Naek mobil ngalangkung ka Tol Cipularang, alhamdulillah dugi ka Ciamis tabuh tilu sonten.

Langsung diajak ameng ku putrana bibi, namina Roni. Ngala duwegan ka kebon Ua.

Saentosnya wareng langsung ngusep ka balong nini anu aya di wetan. Henteu tebih sareng bumi Roni.

Kenging lauk seeur, teras we di beleum ngangge batok kalapa. Teu lami ti dinya langsung ngala jambu di kebon.

Kusabab ngala jambu na kenging seeur, dibagikeun sapalih ka tatanggi sareng kulawargi sejen, supados sadayana ngaraosan.

Saentos cape, mulih deui ka bumi, Roni ngendong sareng abdi, tapi kusabab lampu kamar paeh, meser heula ka warung ceu Entin.

Wengina maen catur sareng Ua, anu ngawasitan Roni, kusabab nembe tiasa janten we eleh wae. Ua oge ngajarkeun cara supados rahasia kanggo kenging maen catur.

Tiap dinten kitu sareng kitu wae anu dilakukeun, tapi seneng. Tiasa ningali nini nu tos sepuh sareng jiarah ka makam aki nu tos maot.

Baca juga: Maafkan aku Ibu

Lamun ka lembur, asa teu afdol upami te ngaraosan opak sareng raginang nu di damel ku anjeuna. Goreng ulen sareng cau, meuni karaos pisan bentenna.

Teu karaos tos 3 dinten abdi di dieu, saking betahna janten hilap. Hoyong na mah sakola di deu, tapi pun bapak te kenginenun.

Tabuh 7 wengi, mulih ka Jakarta deui, kawitna jalan wengi lenglang, janten tiasa cepet dugina.

Abdi di pasihan momobilan tina kaleng susu ku Roni, sareng dipasihan artos ku Bibi, henteu seeur tapi ditamprli wee, saurna tong sok nolak rezeki. hehehe

Pun Bakap linggi ka Rest Area cipularang, kawitna bade leleson ambeh teu tunduh.

-Tamat- Pangalaman bahasa sunda liburan

Source: Photo by Robert Collins on Unsplash | bahasa sunda halus

Satu Komentar.

Balas komentar

Yuk tulis komentar kamu