in ,

NgakakNgakak TakutTakut SedihSedih SenangSenang KagetKaget KerenKeren

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 dan artinya

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 dan artinya
Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 dan artinya

Soal uts bahasa sunda kelas 3 sd semester 1. Berikut ini adalah contoh soal untuk kamu yang ingin UTS dan belajar.

Baca juga: kumpulan kosakata bahasa sunda

Baca juga: Contoh Wawangsalan

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 dan artinya

Wortel teh warnana? artinya: Wortel warnanya apa?

 1. hejo artinya hijau
 2. koneng artinya kuning
 3. oren
 4. putih

Adi meser jamu rasana meni … pisan artinya Adi membeli jamu rasanya seperti …. banget

 1. amis artinya manis
 2. pait artinya pahit
 3. haseum artinya asem
 4. keutar artinya tidak jelas

Runtah teh mun dipiceun sembarangan bakal nimbulkeun? artinya sampah jika dibuang sembarangan akan menimbulkan?

 1. panyakit artinya penyait
 2. gunung bita
 3. banjir
 4. polusi

Abdi oge rek… karya wisata ka musium? artinya Saya juga mau …. liburan ke musium?

 1. milu artinya ikut
 2. ngilu artinya mengikuti
 3. miluan artinya ikutan
 4. di ilukeun artinya diikutkan

Lamun baju urang kotor kudu di buru – buru? artinya Jika pakaian kita kotor harus segera?

 1. di poe artinya dijemur
 2. di seuseuh artinya di cuci
 3. diseuseuh artinya dicuci
 4. disetrika artinya disetrika

Pacul paranti? artinya Cangkul adalah alat untu?

 1. nyawah artinya bertani
 2. ka pasara artinya ke pasar
 3. sasapu artinya menyapu
 4. masak artinya  masak

Paranti wadah kopi nyaeta? artinya Alat untuk menyimpan kopi adalah?

 1. gelas artinya gelas
 2. mangkok artinya mangkuk
 3. piring
 4. sendok

Ari guna gelas nyaeta pikeun? artinya Kegunaan gelas adalah untuk?

 1. dahar artinya makan
 2. nginum artinya minum
 3. ulin artinya main
 4. sare artinya tidur

Ah eta mah teu kahaja? artinya Ah itu mah tidak sengaja?

 1. di ciwit artinya di cubit
 2. kaciwit artinya kecubit
 3. diciwitan artinya dicubitin
 4. kaciwitan artinya tercubit

Disebat kapalna udara teh ku sabab kapalna sok? artinya Disebut kapa udara kerena kapal suka?

 1. hiber artinya terbang
 2. ngalayang artinya melayang
 3. ngapung artinya terbang
 4. terjun artinya terjun

Contoh soal Essay bahasa sunda

Eusian titik-titik di handap ieu artinya Silahkan isi titik-titik kosong pada soal di bawah ini

 1. Kabersiahan teh sabagian tina … artinya Kebersihan sebagian dari apa?
 2. Kapal laut mah narik penumpang di … artinya Kapal laut mengangkut penumpang di?
 3. Biasana jaipongan mah di barengan ku sora … artinya Biasanya jaipongan diringi dengan suara?
 4. … runta teh kana tempatna artinya artinya … sampah pada tempatnya
 5. Pamaen voli teh awalna kudu … artinya Pemain voli awalnya harus?
 6. Ngagososk waos kedah nganggo odol sareng … artinya menggosok gigi harus menggunakan pasta gigi dan?
 7. Lamun gering gancang pariksa ka … artinya Jika sakit segera periksa ke?
 8. Memeh dahar kudu ngumbah … artinya Sebelum makan sebagi mencuci?
 9. Mun sakola hayang pinter kudu rajin … artinya Jika sekolah mau mintar harus rajin?

Jawab pananya di handap ieu artinya Jawan pertanyaan di bawah ini

 1. Sebutken tilu alat musik nu asalna ti jawa barat? artinya Sebutkan tiga alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat?
 2. Sebutken tilu kasenian nu asalna ti jawa barat? artinya Sebutkan tiga kesenian dari Jawa Barat?
 3. Naon hartina pribahasa panjang leungeun teh? artinya Apa artinya peribahasa panjang tanga?
 4. Jieun ku hidep dua pananya nu nuduhkeun tempat? artinya Buat kalimat tanya yang menunjukkan tempat?
 5. Salin di handap ieu ku aksara sambung di handap artinya Salin tulisan di bawah menggunkan kalimat sambung? “sok geura ngapalkeun tong ulin wae”

Hatur nunuh parantos maca Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1, mudah mudahan aya manfaatna.

Yuk tulis komentar kamu