in

SenangSenang KerenKeren NgakakNgakak TakutTakut SedihSedih KagetKaget

Tanda baca Waqaf dalam Tajwid AlQuran dan fungsinya

Tanda baca Waqaf dalam Tajwid AlQuran dan fungsinya
Tanda baca Waqaf dalam Tajwid AlQuran dan fungsinya

Tanda baca Waqaf. Membaca Al-Quran, tidak seperti membaca buku biasa, harus kita pelajari juga Tajwid dalam setiap pengucapan atau pelafalannya.

Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membunyikan atau mengucapkan huruf per huruf yang terdapat arab, baik pada al-Quran ataupun bukan.

Pada Pelajaran Agama Islam (PAI), baik di sekolah atau di masjid, kamu pasti sudah mengenal beberapa tanda ini.

Baca juga: Tanda baca Alquran penjelasan tentang fathah, kasrah, dan dhommah, juga yang lainnya.

Baca: Perbedaan Khutbah, Tabligh, dan Dakwah, Jelaskan!

14 Tanda baca Waqaf

Berikut ini adalah tanda waqaf yang harus kita perhatikan pada saat membaca alquran, diantaranya:

 • Waqaf Lazim atau Wakaf Taamm menggunakan simbol mim ( مـ ), fungsinya berhenti sempurna tanpa ada kaitan dengan huruf sebelumnya.
 • Waqaf Mutlaq menggunakan huruf tho ( ﻁ ), fungsinya haruslah berhenti.
 • Waqaf Jaiz simbol hurufnya jim ( ﺝ ), fungsi tanda baca al quran berhenti atau lanjut
 • Tanda zha ( ﻇ ), fungsinya lebih lebih baik tidak berhenti
 • Waqaf Murakhkhas simbolnya sad ( ﺹ ) fungsinya untuk pemberhentian sementara ketika darurat (kehabisan nafas), baik berhenti atau tidak tetap tidak merubah makna.
 • Tanda sad-lam-ya’ ( ﺻﻠﮯ ) fungsinya sebaiknya tidak berhenti. Ini adalah singkatan dari “Al-wasl Awlaa” dimana makananya lebih baik meneruskan bacaan (wasal).

Baca Juga:
Kumpulan doa terlengkap
Sumber hukum Islam

 • Tanda qaf ( ﻕ ) akronim dari “Qeela alayhil waqf” memiliki makna “boleh berhenti pada wakaf sebelumnya”, jadi lebih baik untuk meneruskan bacaan pada waqaf ini, walaupun diperbolehkan untuk diwaqafkan;
 • Tanda sad-lam ( ﺼﻞ ) singkatan dari “Qad yoosalu” maknanya “sesekali boleh diwasalkan”, lebih baik berhenti, walau boleh diteruskan.
 • Tanda Qif ( ﻗﻴﻒ ) fungsinya lebih baik atau diutamakan untuk berhenti!
 • Tanda sin ( س ) sering disebut tanda Saktah ( ﺳﮑﺘﻪ ) makananya menandakan berhenti seketika tanpa mengambil napas.
 • Tanda Waqfah ( ﻭﻗﻔﻪ ) sama seperti ( س ), namun harus berhenti lebih lama dengan tanpa mengambil napas
 • Tanda Laa ( ﻻ ) fungsinya Jangan berhenti! Sering muncul di tengah ayat atau diakhir ayat, dimana jika adanya di tengah dilarang berhenti.
 • Tanda kaf ( ﻙ ) singkatan dari “Kathaalik” maknanya “serupa”. Fungsinya sama atau serupa dengan waqaf yang sebelumnya muncul
 • Waqaf Muraqabah/ Waqaf Ta’anuq (Terikat) dengan simbolnya tanda bertitik tiga ( ... ...). Tanda ini muncul sebanyak dua kali, lokasinya tidak menentu, namun pembaca harus berhenti pada salah satunya, serta melanjutkan pada titik berikutnya, begitu juga sebaliknya.

Baca: Kisah teladan Nabi Muhammad SAW

Teman, itulah Tanda baca Waqaf dalam Tajwid AlQuran dan fungsinya. Koreksi aki jika salah. Terima kasih sudah membaca dan membagikannya.

Yuk tulis komentar kamu